Zangcollege Laus Deo

Welkom

Welkom op de website van 

 

Zangcollege Laus Deo 

Sinds de oprichting op 6 juni 1900, nu alweer ruim 120 jaar geleden, zingt Laus Deo in de H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg 235 te Den Haag. Gebeurde dit zingen in het verre verleden bijna wekelijks, tegenwoordig verleent het koor twee of drie keer per maand haar muzikale medewerking aan de vieringen in onze parochiekerk. Het repertoire is veelzijdig maar voornamelijk klassiek. De wekelijkse repetities vinden plaats op de donderdagavond op de koorzolder van de naast de kerk gelegen pastorie. 

Alles wat van belang is voor het koor staat op deze site, zoals het halfjaarrooster, het programma, het laatste nieuws en vele oefenbestanden. In deze sectie staan missen en motetten uit het repertoire van Laus Deo, die thuis achter de computer in alle rust gezongen of geoefend kunnen worden.

Wij hopen dat bezoekers van de site zo enthousiast worden over ons programma en ons repertoire, dat zij zich aanmelden bij ons koor. Dat zouden wij geweldig vinden, want nieuwe leden zijn altijd welkom. 


 

Halve jeugd in het Mariaconcert 

Uit: Maandbericht juli 2022 - Parochie Maria Sterre der Zee | H. Antonius Abt

Het geslaagde Mariaconcert van gemengd koor Laus Deo opende met samenzang: God groet u, zuiv’re bloeme. En hup daar ging ik, terug in de tijd.

Het is 1950 en ik zit in de eerste klas van de Sint Rosaschool aan de Nijkerklaan. In het lesprogramma is ruim plaats gemaakt voor de voorbereiding op de eerste heilige communie. We horen over Jezus die zoveel van ons houdt en die we gaan ontvangen, we oefenen tussen de opengeklapte schoolborden hoe je moet biechten en wat en we leren liedjes voor het middaglof op de grote dag. God groet u, is er een van. Verder Wees gegroet, o Sterre en Gebenedijd zijt Gij. We leren ze uit het hoofd want met lezen en schrijven zijn we nog maar net begonnen.
Dan volgt in het concert U, rozenkrans, bemin ik en ik haper bij het meezingen. De melodie is vertrouwd maar de woorden niet. Nog in de kerk komen flarden van de tekst boven die ik wel goed ken. Strooi nu rozen uit, Jezus’ lieve bruid... En later thuis herinner ik me bijna het hele eerste couplet van een lied uit de parochie van mijn jeugd, de Theresia van het Kindje Jezus aan de Apeldoornselaan. Op het patroonsfeest, 1 oktober, werd het steevast tijdens het plechtige lof met processie gezongen:

In (...)groen verborgen maar geurend wonderzoet zag ik een bloempje ontluiken,
Theresia wees gegroet.
Strooi nu rozen uit, Jezus’ lieve bruid
Zo maatloos rein en goed, Theresia wees gegroet.

Lof was fijn voor kinderen, je kende de liedjes, al zaten er vreemde woorden in als gebenedijd, maged en behoed, en je kon alle gebeden verstaan. Als bruidje of lid van scouting mocht je meelopen in de processie en als je niet mocht meelopen was er in elk geval veel te zien zoals de pastoor met de monstrans – lopend met zijn ogen dicht, hoe kon dat? – onder de baldakijn.
Ik heb heel wat gezongen in mijn schooltijd. In de klas, in de kerk, bij de kabouters en de gidsen. En met plezier. Op kamp in Brabant ontbraken het Mariaklokje en Te Lourd’ op de bergen nooit op het repertoire. We zongen het bij de afwas en bij het kampvuur. Misschien maken al die herinneringen het Mariaconcert extra waardevol. Wat mij betreft, Laus Deo, volgend jaar graag weer. En voor nu, dank je wel.

Nelly Oosthoek 


Mariaconcert in de Abt

Als afsluiting van de maand mei organiseert het koor Laus Deo, onder leiding van dirigent Patrick Hopper, een Mariaconcert. Tijdens dit concert zal er veel ruimte zijn voor samenzang, waarbij voor eenieder bekende Marialiederen worden gezongen. Daarnaast zal het koor verschillende Maria-motetten uitvoeren, afgewisseld met voordracht van gedichten.

Het concert vindt plaats op zondag 29 mei 2022 om 15:00 uur in de Antonius Abtkerk, Scheveningsweg 233, 2584 AA Den Haag. 

Na afloop van het concert wordt u een kopje koffie of thee aangeboden met iets lekkers. 

Toegang voor dit Mariaconcert is GRATIS! Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten van dit concert.

Wij heten u bij voorbaat van harte welkom!


 

print