Zangcollege Laus Deo

Welkom

Welkom op onze webpagina!
Sinds de oprichting van ons koor,  ruim 116 jaar geleden, zingt Laus Deo in de Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 235. Het zingen voor onze kerk doen wij ongeveer 2 tot 3 keer per maand.
Vis het tabblad "Programma" kunt u volgen wanneer wij een uitvoering geven in de Heilige Antonius Abtkerk.
Wij zingen Latijnse Missen, Nederlandse Missen, diverse Motetten en diverse Gregoriaanse uitvoeringen.
De wekelijkse repetitie vindt plaats op donderdagavond, tussen 19:45 uur en 22:00 uur op de koorzolder (Notenzolder). Deze is gesitueerd in de naast de kerk gelegen Pastorie. Adres: Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag.

O
p pagina's, links zichtbaar in de tabbladen, kunt u informatie vinden betreffende ons Koor, De repetities, het repertoire, de data van de uitvoeringen, het programma, de oefenbestanden om thuis te oefenen, een stuk geschiedenis onder Evenementen en diverse kerkelijke informatie via het tabblad Links.
Mocht u kennis willen maken met ons koor en een repetitie bij willen wonen, dan is dat mogelijk.

U kunt contact opnemen met de Voorzitter of Diirigent.

U kunt ook direct uw bericht versturen naar:
Onze voorzitter:
voorzitter@zangcollegelausdeo.nl
of
onze dirigent:
dirigent@zangcollegelausdeo.nl

Na ontvangst van uw bericht zal degene aan wie het bericht is verstuurd contact met u opnemen.Ons koor is altijd op zoek naar nieuwe leden.
U kunt zaterdag 25 februari 2017 tussen 10:00 uur en 12:00 uur kennis maken met koorzang. U kunt deelnemen aan "Zingen met plezier" onder leiding van onze enthousiaste dirigent Patrick Hopper.
U kunt zich hiervoor aanmelden voor bijwoning bij het secretariaat van de H. Antonius Abtkerk.
Dit kan via e-mail via antoniusabt@rkdenhaag.nl of telefonisch via telefoonnummer 070-3541742.
Misschien vindt u het mogelijk een uitdaging van een wekelijks gezellig samen oefenen met muziek.
Meer informatie over "Zingen met Plezier" kunt u vinden in het Maandbericht van de H. Antonius Abt te Den Haag.

 
 
 
print