Zangcollege Laus Deo

Welkom

Welkom op de website van 

 

Zangcollege Laus Deo 

Sinds de oprichting op 6 juni 1900, nu alweer bijna 120 jaar geleden, zingt Laus Deo in de H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg 235 te Den Haag. Gebeurde dit zingen in het verre verleden bijna wekelijks, tegenwoordig verleent het koor twee of drie keer per maand haar muzikale medewerking aan de vieringen in onze parochiekerk. Het repertoire is veelzijdig maar voornamelijk klassiek. De wekelijkse repetities vinden plaats op de donderdagavond op de koorzolder van de naast de kerk gelegen pastorie. 

Alles wat van belang is voor het koor staat op deze site, zoals het halfjaarrooster, het programma, het laatste nieuws en vele oefenbestanden. In deze sectie staan missen en motetten uit het repertoire van Laus Deo, die thuis achter de computer in alle rust gezongen of geoefend kunnen worden.

Wij hopen dat bezoekers van de site zo enthousiast worden over ons programma en ons repertoire, dat zij zich aanmelden bij ons koor. Dat zouden wij geweldig vinden, want nieuwe leden zijn altijd welkom. 


Mariaconcert in de Abt

Als afsluiting van de maand mei organiseert het koor Laus Deo, onder leiding van dirigent Patrick Hopper, een Mariaconcert. Tijdens dit concert zal er veel ruimte zijn voor samenzang, waarbij voor eenieder bekende Marialiederen worden gezongen. Daarnaast zal het koor verschillende Maria-motetten uitvoeren, afgewisseld met voordracht van gedichten.

Het concert vindt plaat op zondag 29 mei 2022 om 15:00 uur in de Antonius Abtkerk, Scheveningsweg 233, 2584 AA Den Haag. 

Na afloop van het concert wordt u een kopje koffie of thee aangeboden met iets lekkers. 

Toegang voor dit Mariaconcert is GRATIS! Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten van dit concert.

Wij heten u bij voorbaat van harte welkom!


Laus Deo 120-jarig jubileum

RK Zangcollege Laus Deo 

Opgericht 6 juni 1900 

Antonius Abt Gemeenschap – Scheveningen 

Kijkend naar het kopje hierboven, wordt zichtbaar dat ons koor dit jaar een lustrum te vieren heeft, op 6 juni is het namelijk 120 jaar geleden dat ons koor werd opgericht. 

In het kort iets over de geschiedenis van ons koor: De toenmalige pastoor Strijthout richtte op die datum een mannenkoor op. Tijdens de Kerstviering in 1972 werd onder leiding van pastoor Genemans, de 4-stemmige Missa Pontificalis van Perosi gezongen, waarbij ook het al bestaande katholieke vrouwenkoor werd gevraagd mee te werken. Dit was zo goed bevallen, dat in 1973 dirigent Van Koert besloot beide koren samen te voegen, en vanaf die tijd is Laus Deo een gemengd koor.

Ons huidige koor staat onder leiding van Patrick Hopper en telt op dit moment 29 koorleden.

Het lag in de bedoeling om op zondag 7 juni een feestelijke viering te hebben in onze kerk, waarbij wij met instrumentale begeleiding de Messe brève van Gounod zouden zingen, en na afloop de aanwezige kerkgangers zouden fêteren. Vervolgens zouden wij als koor een feestelijke middag en avond voor (oud-) leden organiseren.
Maar helaas heeft de Corona-pandemie een dikke streep door al onze plannen getrokken en zijn wij genoodzaakt deze lustrumviering te verschuiven. We geven de moed echter niet op, want we zijn een enthousiast koor, en hebben er vertrouwen in dat wij op een later tijdstip alsnog ons feestje kunnen vieren, en dan alsnog de parochianen van de Abt kunnen laten delen in onze feestvreugde.

Ine Steenhoff
Secretaris 


 

print